Zabudovanie balkónu

Zabudovanie balkónu:

Náš existujúci balkón bude modernejší, bezpečnejší, respektíve pohodlnejší. Zabudovaný balkón nás ochráni od zlých poveternostných podmienok, získame väčšiu obytnú plochu, ktorú vieme využiť pri pokojnom strávení našich raňajok a večerí, alebo bude zabezpečené prezimovanie našich rastlín. Zabudovanie balkónu sa veľakrát uskutočňuje na existujúcu konštrukciu zábradlia, ale e účelnejšie odstrániť tam sa nachádzajúce materiály, aby sme dostali konštrukciu, ktorá je úplne bez tepelných mostov. So zabudovaným balkónom môžeme dosiahnuť aj lepšie energetické zaradenie nášho bytu alebo domu. Nové dvere a okná vyhovujú novým normám z oblasti šetrenia energiami. Pri zabudovaní zohráva dôležitú úlohu aj tienenie. Pri nie veľkom balkóne musíme dbať na to, že v horúce letné dni sa môže veľmi rýchlo prehriať. Zabudovanú terasu je možné vyhotoviť podľa použitého materiálu z plastových profilov, respektíve z hliníkových profilov. Oba materiály sú dokonale bez tepelných mostov. Po voľbe konštrukčného materiálu nasleduje farba. V súčasnosti sa farebná škála, z ktorej si môžeme vybrať, čoraz viac zväčšuje. Keď už máme konštrukčný materiál a jeho farbu, už nám chýba len jej otváranie. Aj tu je možné vybrať si z veľa druhov typov. Otváranie dverí a okien je možné riešiť rôznymi spôsobmi, v závislosti od toho, akú plochu chceme učiniť otvárateľnou. Otváracie, výklopné, otváravo-výklopné, odťahovacie, výklopno-odťahovacie, skladacie okná. Dôležitou súčasťou okien a dverí je výplňový prvok. Výplňovým prvkom môže byť sklo, respektíve polykarbonát. Polykarbonát neodporúčame používať, nakoľko je nepriehľadný, preto v jeho zatvorenom stave si zo zabudovanej terasy nemôžeme vychutnať výhľad. Najlepším riešením je sklo. Je možné si vybrať z dvojvrstvového a trojvrstvového zasklenia, v súlade s tým, či svoj zabudovaný balkón budeme používať ako obytný priestor, alebo len na čítanie, kávičkovanie. Tepelno-izolačné vlastnosti oboch typov vyhovujú stavebným predpisom, normám pre šetrenie energie. Poradie vrstiev v prípade dvojvrstvového zasklenia je 4-16-4 mm Float + Low-e, vzduchová štrbina je vyplnená vzácnym plynom argónom, hodnota súčiniteľu prestupu tepla je Ug=1,1 W/m2 K. Poradie vrstiev v prípade trojvrstvového zasklenia je 4-10-4-16-4 mm Float + Low-e, vzduchová štrbina je vyplnená vzácnym plynom argónom, hodnota súčiniteľu prestupu tepla je Ug=0,7 W/m2 K.

Zabudovanie balkónu
Zabudovanie balkónu
existujuci balkon
existujúci balkón

Čo je to Float, respektíve Low-e sklo?

Výraz Float sklo je možné najlepšie definovať tak, že „plávajúce na povrchu“, čo je charakteristikou pre výrobný proces takéhoto typu. Bratia Pilkintonovci na konci rokoch 1950 vypracovali výrobnú technológiu Float skla. Ich inovácia oproti doterajšej výrobnej technológie spočívala v tom, že roztavený materiál pri teplote 1500 °C, ktoré slúžilo ako surovina pre sklo, zaviedli na horúci, tekutý cínový kúpeľ, kde sa rozprestrel. Vďaka povrchovému napätiu taveniny, respektíve povrchovej hladkosti cínu takto vznikajúca, ešte tvárna „sklenená stuha“ disponuje dokonalými rovnobežnými plochami. Pri výstupe z cínového kúpeľa je teplota skla ešte stále pribl. 620 stupňová, ešte je tvarovateľné, ale už je dostatočne pevné k tomu, aby mohlo byť použité na valce. Pri riadenom chladení sa uskutočňuje odstraňovanie napätia zo skla, následne jeho kontrola laserovými lúčami, následne jeho rezanie na presné rozmery a balenie. Ale v súčasnosti je pri používaní pri rôznych stavebných riešeniach aplikovanie Float-Low-e skla. Čo je to Low-e sklo? Ako Low-E povlaky sa nazývajú povlaky s nízkou stratou žiarenia. Tento názov odkazuje na nízke emisné hodnoty, teda kovovo-oxidová vrstva založená na vzácnych kovoch, ktorá sa na povrch skla nanáša pri výrobe, v prípade 2 vrstvového skla na povrch zo strany vzduchovej vrstvy. Sklá Float-Low-e po vyplnení argónovým plynom disponujú s nízkym súčiniteľom prestupu tepla, čo je U=1,1 K. Vytvorením viacerých vrstiev to je možné znížiť až na 0,7 K. Čo znamená hodnota U? V podstate to znamená, že akými dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami disponuje daný typ skla.

Tienidlá, siete proti hmyzu.

Kladieme veľký dôraz aj na tienenie nášho zabudovaného balkóna, nakoľko priestor uzatvorený sklenenými plochami sa v lete veľmi rýchlo prehreje. Môžeme použiť vnútorné alebo vonkajšie tienidlá, rolety a textilné tienidlá. Musíme myslieť aj na hmyz, ponúkame niekoľko druhov riešení: sieť proti hmyzu s fixným rámom, mobilnú sieť proti hmyzu, v prípade väčších plôch plisé sieť proti hmyzu. Je dôležité podotknúť, že v prípade zabudovania balkónu v obytných domoch je potrebný písomný súhlas väčšiny spolumajiteľov. Zväčšite rozmery Vašej izby s nami, vyžiadajte si cenovú ponuku na zabudovanie balkónu teraz!