Tienenie

Tienenie:

Tienenie zohráva pri projektovaní zimnej záhrady mimoriadne dôležitú úlohu. Pri projektovaní je potrebné prihliadať na veľké množstvo hľadísk. Zimnú záhradu je potrebné správne orientovať voči svetovým stranám, je potrebné všímať si, akú dobu svieti slnko, je potrebné vedieť, pre aký cieľ bude zimná záhrada využívaná. Medzi hlavné úlohy tienidiel je možné zaradiť, aby ochraňovali pred UV slnečným žiarením, aby v letnom období nedopustili, aby sa naša zimná záhrada úplne prehriala, aby v zimnom období chránili pred rýchlym vychladnutím, aby zabezpečovali ochranu pred vonkajšími pohľadmi, aby mali estetický vzhľad. Pri výbere vhodného tienidla pre zimnú záhradu je potrebné prihliadnuť aj na to, koľko bude využívaná zimná záhrada v letno a zimnom období. Na základe toho môžeme deliť používanie tienidiel na letné a zimné použitie. V letnom období je slnko vyššie na horizonte, preto je potrebné snažiť sa strechu tieniť, aby sa dnu dostalo čím menej slnečného žiarenia a nezohrievali podlahu zimnej záhrady. najúčinnejšie tienidlá sú namontované vo vonkajšej časti zimnej záhrady. V letnom dennom období, keď slnko svieti silno, je potrebné zabrániť prechod dlhovlnných slnečných lúčov cez plochu skla, kde podlaha a vnútorná stena zimnej záhrady premenia slnečné žiarenie na krátkovlnné a takto vznikajúce teplo zahreje vnútornú vzduchovú vrstvu zimnej záhrady. Takto, keď svieti slnko, je potrebné zimnú záhradu s vonkajším teplým vzduchom uzatvoriť je je potrebné ho vymeniť za chladnejší vzduch domu. V letných večerných obdobiach je potrebné zimnú záhradu ponechať otvorenú, aby teplo, ktoré vzniklo cez denné slnečné žiarenie, mohlo odísť a aby sa záhrada mohla schladiť a a aby nás zabudovaná terasa ráno mohla čakať s čerstvým vzduchom. Cez zimu je potrebné zimnú záhradu zabezpečiť aj nejakým zdrojom tepla, nakoľko slnečné lúče nepostačia k tomu, aby mohli zabezpečiť príjemné teplo. V zimnom období je slnko na nižšej polohe na horizonte, preto sa musíme snažiť tienidlo používať minimálne, aby slnko čoraz viac zahrialo podlahu zimnej záhrady a mohlo tak pri používaní zimnej záhrady poskytnúť príjemné teplo. V zimnom období sa oplatí tienidlo po večeroch ponechať zatvorené, aby chránilo zimnú záhradu voči vychladnutiu a aby nebolo možné zvonka vidieť dnu. Účinnejšie tienidlá s tepelnou ochranou sú spravidla vybavené tepelnou izoláciou a sú zabudované na vonkajšej strane zimnej záhrady.

Tienenie zimnej záhrady je možné rozdeliť na dve hlavné skupiny: na prírodné a umelé tienenie.

Pri realizácii prírodného tienenia zimnej záhrady bude potrebné pred konštrukciu tienenej zimnej záhrady vysadiť listnatý strom. Strom v lete dokonale tieni, zachytáva UV žiarenie prichádzajúce od slnka, mierne chráni pred poveternostnými podmienkami, má upokojujúci vplyv a môže prinášať aj úrodu. A v zime, keď opadá jeho lístie, holý strom prepúšťa slnečné lúče s minimálnym tienením a môže našu zimnú záhradu ohrievať. To je možné realizovať vo vzácnych prípadoch. Je to možné na takom mieste, kde je priestranná záhrada a pohodlne sa zmestí strom veľkých rozmerov.

Najúčinnejším je umelé tienenie zimnej záhrady.

Je možné ich rozdeliť podľa umiestnenia. Na dve hlavné skupiny: Na vonkajšie tienidlá a na vnútorné tienidlá. Vonkajšie tienidlá sú účinnejšie, ako vnútorné tienidlá. Podľa možnosti pohybu môžu byť s manuálnym riadením alebo tienidlá s motorovým vyhotovením. Tienidlá s manuálnym riadením sú lacnejšie, ale je s nimi viacej problémov, kým sa tienidlo nastaví do najúčinnejšieho uhla. Tienidlá vybavené motorom sú modernejšie, rýchlejšie a je možné viac si ich vychutnať, sú vybavené senzormi, ktoré sa pri silnom slnečnom žiarení samé otvoria a vo veľkej búrke samé zatvoria.