Hliníková zimná záhrada

Hliníková zimná záhrada:

V čom sa ale líši zimná záhrada vyhotovená z hliníka? V prvom rade samozrejme v surovine, z ktorej je vyhotovená. Samozrejme, aj chemické vlastnosti hliníka sú odlišné od vlastností plastu. Z toho vyplývajúc sú jeho izolačné vlastnosti o niečo horšie, ako v prípade plastu. Výrobcovia hliníkových profilov sa snažia o to, aby aj hliník mal čím lepšie izolačné vlastnosti, v dôsledku toho, podobne ako v prípade plastov, vytvárajú vzduchové komory. Hliníkové profily, ktoré používa spoločnosť Partner-Doors Kft., získava od výrobcu spoločnosti ALIPLAST Sp. z o.o. Spomínaná spoločnosť je celosvetovo uznávaným výrobcom hliníka, z čoho vyplýva, že nimi používané profily ponúkajú jednu z najlepších kvalít na trhu. Vďaka pevnostným vlastnostiam hliníka sa stáva možným, aby boli zabudované okná a dvere s veľkým rozpätím. Ak chcete otvárať veľkú plochu, prostredníctvom posuvných dverí.

Vlastnosti hliníka:
Súčiniteľ tepelnej priepustnosti: U=0,9-3,2 W/m2K
Pevnosť: R=100Mpa-400Mpa
Oproti tomu vlastnosti plastu:
Súčiniteľ tepelnej priepustnosti: U=1,0-1,1 W/m2K
Pevnosť: R=15-100 Mpa

Ako môžeme vidieť, pevnostné parametre hliníka sú oveľa priaznivejšie oproti plastu. Ale zníženie súčiniteľa tepelnej priepustnosti je v prípade plastu mimoriadne nákladné, veď vytvorenie vhodného profilu si pri výrobe vyžaduje osobitné nástroje a stroje. Hliník, čo sa týka hľadiska formovateľnosti, disponuje podobne priaznivými vlastnosťami, ako plast, veď je ľahko formovateľnou konštrukciou, do akéhokoľvek tvaru alebo charakteru. V dôsledku pevnostných vlastností hliníka je možné v našej zimnej záhrade vytvoriť voľnú plochu s veľkým rozpätím. Čo to znamená, veľké rozpätie? Všeobecne môže byť v prípade plastu 4-6 metrov, s vnútorným spevnením, ako aj zdupľovaním profilu. Hliníkové profily sú schopné túto vzdialenosť splniť aj samostatne, bez toho, aby bolo nutné aplikovať posilnenie alebo duplicitu. Jedna jeho obrovská nevýhoda oproti hliníku, je, že je mimoriadne nákladný.

Napriek nákladom je možné vyhotoviť zimnú záhradu mimoriadne estetického vzhľadu. Veď medzi profilmi, distribuovanými spoločnosťou ALIPLAST® je možné nájsť 3 koľajnicové posuvné dvere, skladacie dvere, prostredníctvom ktorého je možné dosiahnuť estetickým spôsobom veľkú voľnú plochu.

Hliník, podobne ako plast, je v oblasti stavebných riešení populárnym materiálom. Naša spoločnosť sa nezaoberá len výrobou hliníkových zimných záhrad. Ochotne vyrobí aj hliníkové závesné steny, dvere aj okná, pergoly, systémy posuvných dverí, systémy skladacích dverí, v súlade s požiadavkami zákazníka.

V prípade hliníkovej zimnej záhrady v súčasnosti pri vytvorení systémov posuvných dverí ponúkame inovačné riešenie. Totiž, bez problémov dokážeme vyhotoviť bezbariérové, respektíve kryté systémy. Je to mimoriadne estetické riešenie, veď po otvorení našich posuvných dverí sa dostanú za stenu, za zákryt, preto sa z ohľadu javia, ako by tam ani neboli. Z architektonického hľadiska je to vynikajúce riešenie. Výrobca, respektíve aj spoločnosť Partner-Doors Kft. sa aj pri vyhotovovaní systémov hliníkových zimných záhrad snažia o to, aby vedeli ponúknuť výber z najrozmanitejších farieb. A tak aj v tomto prípade je možné zvoliť si farby vyhovujúce každej požiadavke. Farby s drevový efektom mahagón alebo zlatý dub, jedinečné farby, spomíname len najzákladnejšie farby a ostatné necháme na Vašu fantáziu!