Skladacie dvere

Harmonikové dvere:

Pri príprave zimnej záhrady sú populárnym spôsobom vyhotovenia tak posuvné, ako aj harmonikové dvere. Preto je samozrejmé, že v ponuke spoločnosti Partner-Doors Kft. sa nachádza niekoľko špeciálnych a skvelých technických riešení. 

V čom sa odlišujú posuvné dvere a harmonikové dvere?

Posuvné dvere sú konštrukciou upevnenou v jednej rovine, kde sú jedny krídla dverí pevné, kým druhé je možné pred nimi odtiahnuť. Z toho vyplýva, že pri vytvorení takýchto dvier a okien je možné učiniť prechodným len polovicu celkovej otvorenej plochy. Možné maximálne rozmery posuvného otváracieho krídla určujú najväčšiu otvárateľnú šírku. V prípade posuvných dverí je potrebné rátať s hmotnosťou krídla, ktoré chceme posúvať, veď v ňom obsiahnuté sklo tvorí značnú hmotnosť. Oproti tomu sú harmonikové dvere konštrukciami, ktoré sa v priestore otvárajú smerom dnu alebo smerom von, kde sa krídla dverí dostávajú po poskladaní vedľa seba na okraj dverového otvoru. Tým sa otvor stáva voľným a v celej šírke prechodným. Nevýhodou skladacích dverí je, že pre krídla dverí, ktoré sa dostanú na seba, je potrebné zabezpečiť priestor.

Ako sa rozhodnúť, ktorú konštrukciu si zvoliť?

Pri zabudovaní posuvných a skladacích dverí musíme uvažovať na základe dôležitých hľadísk. Preto sa musíme rozhodnúť, či chceme veľkú plochu zabezpečiť v zatvorenom alebo otvorenom stave, z hľadiska priechodnosti. Posuvné dvere zabezpečujú väčšiu plochu v uzatvorenom stave, harmonikové dvere v otvorenom stave. Skladacími dverami je možné dosiahnuť až 14 m plochy, napríklad pri bazéne, alebo v prípade wellness oddelenia.

Z akých spôsobov otvárania si môžeme zvoliť?

V podstate v prípade posuvných dverí si môžeme zvoliť medzi dvoma spôsobmi fungovania. Pri sklápavo-posuvnom prevedení s je možné otváracie krídlo po vyklopení z roviny posunúť na bok po koľajnicovej dráhe, vedenej dole. V dôsledku dolného vedenia môže byť pri prechádzaní potrebné prekročenie niekoľko centimetrového prahu, ale musíme podotknúť, že existuje riešenie, v prípade koľajnicovej dráhy, zapustenej do podlahy je totiž systém vytvorený tak, že je bezbariérovým a nevzniká ani nebezpečenstvo potknutia sa. Druhým spôsobom je zdvíhavo-posuvná konštrukcia, kde sa otváracie krídlo podvihne a pohybuje sa s ním po hornej vodiacej lište. V prípade skladacích dverí sa musíme rozhodnúť pre skladacie otváranie smerom von, alebo smerom dnu. Čo sa týka rozhodovacích hľadísk, pýtajte sa svojho architekta, alebo nás vyhľadajte, naši inžinieri sú Vám ochotne k dispozícii. Počet krídiel skladacích dverí je určený šírkou plochy, ktorú chceme učiniť otvárateľnou. Napriek tomu je možné zmenou šírky jednotlivých krídiel dverí zmeniť počet krídiel. To môže byť potrebné vtedy, ak do skladacej konštrukcie chceme zabudovať aj krídlo, ktoré je možné otvárať aj samostatne (ako obyčajné dvere). Na prvé počutie to možno znie komplikovane, ale naši kolegovia sú Vám k dispozícii každý deň v týždni, obráťte sa na nás svojimi otázkami s dôverou!

Zasklenie posuvných a skladacích dverí

Je samozrejmé, že posuvné, respektíve skladacie konštrukcie systémov ROPLASTO, ako aj ALIPLAST je možné objednať s trojvrstvovým zasklením. Nesmie sa ale zabudnúť na to, že obzvlášť v prípade konštrukcií veľkých rozmerov môže mať zasklenie za výsledok extrémne veľké hmotnosti krídiel dverí. Preto je potrebné, aby boli tieto konštrukcie naprojektované s inžinierskou presnosťou, aby ich prevádzka bola bezproblémová aj z dlhodobého hľadiska. Extrémne rozmery spôsobujú problémy zvyčajne pri plastových profiloch, nakoľko ich stabilita neumožňuje výrobu extra veľkých rozmerov.

Podstata sú rozmery! Aká veľká môže byť maximálna otváracia plocha?

Moderná architektúra sa ochotne snaží o dosiahnutie čím väčších sklenených plôch, preto sa o ich uskutočnenie snažia aj výrobcovia.

Veľa investorov bohužiaľ nehľadí na fyzické limity okruhu cenovo zacielených produktov, preto sa len pri nákupe konfrontuje s tým, že nádherné architektonické riešenia, vysnené v projektoch je možné realizovať len s oknami a dverami v oveľa vyššej technickej kvalite, oveľa drahšie, ako to bolo predstavované.

Aby sme predišli takýmto sklamaniam, už pri fáze projektovania sa oplatí zvoliť si typy okien a dverí, ktoré chceme zabudovať. Ak vidíme, že realizácia znamená vyššie náklady, ako do nich mienime investovať, je ešte možnosť na ich modifikáciu. Veľakrát postačí okno alebo dvere zmenšiť o niekoľko centimetrov a hneď môžu vzniknúť relevantné cenová rozdiely. 

Najhoršie, čo môžeme urobiť je to, keď zástavbu ktorá kladie vysoké technické nároky, sa pokúsime vyriešiť „lacnejšie“, s tam neprislúchajúcimi produktmi nízkej kvality.

Prevádzka:

Kvalitu dvier a okien veľkých rozmerov môžeme najlepšie charakterizovať ich ľahkou prevádzkou, veď často e potrebné pohybovať s 150-200 kilogramovými konštrukciami. Musia s nimi vedieť manipulovať aj naše deti, bez nebezpečenstva úrazov.  Je podstatné, aby sme ich vedeli prevádzkovať jednou rukou, aby bol prechod ľahký a jednoduchý. Problémom môžu byť okná a dvere nenaprojektované s potrebnou obozretnosťou najme v prípade skladacích dverí.

harmonikove dvere
harmonikové dvere