Pergola

Pergola:

Pergola je jeden z najstaršie známych nástrojov tieniacej techniky, ale podľa skúseností len málokto vie, že čo to vlastne je. Pergoly môžeme vidieť v parkoch na podujatiach, nakoľko jej montáž je jednoduchá a rýchla a konštrukcia je súčasne stabilná a spoľahlivá.

Čo to vlastne pergola je?

Rám pergolí sa najčastejšie vyhotovuje z dreených hranolov. Oproti tomu spoločnosť Partner-Doors Kft. aj v tejto oblasti ponúka svoje možnosti vyhotovené inovačnou technológiou. Pergolu si môžete zvoliť v plastovom/hliníkovom, ako aj hliníkovom prevedení. Dôvodom na to ani v tomto prípade nie je iné, ako luxusné prevedenie vo forme s vysokou nákladovou účinnosťou.

Pri vytvorení podporných stĺpov je dôležité, aby nás neobmedzovali vo výhľade a predsa zabezpečovali silu pre udržanie priečnych hrádzí a strechy. Z technického hľadiska konštrukcia nie je zložitá, ale aj pri nej sú neodpustiteľné vhodné odborné znalosti.

Prvoradým cieľom záhradných stavieb je to, aby poskytli miesto pre odpočinok vo voľnej prírode, pre večere, stretnutia rodiny alebo priateľov. Ich veľkou výhodou je, že pergoly slúžia ako vhodné miesto aj v daždivom počasí.

Ako sme to už mohli čítať, pergola je takou otvorenou záhradnou strechou, poprípade s otvorenými stranami, z vrchu krytá priečnymi prvkami alebo priestorovými mrežami, z čoho človeku spontánne napadá tienidlo zarastené plazivými rastlinami.

Stĺpy pergoly sú umiestnené v rovnej alebo oblúkovej línii, vedľa seba. Z toho je možné vidieť, že pergola zastáva úlohu pri ohraničení priestoru, pri tienení.

Širokosiahle použitie a vyhľadávanie pergolí má ten hlavný dôvod, že pergoly v sebe nosia rôznorodé možnosti a ponúkajú aj rôznorodé možnosti na realizáciu.

Vďaka svojmu prevedeniu, spolu s prípadne zarasteným rastlinstvom je ich najdôležitejšou úlohou ohraničenie priestoru, formovanie priestoru a v nie poslednom rade ich funkcia tienenia. Môžeme ju využiť pri zakrytí úseku medzi dvoma budovami. Pergolu je možné umiestniť samostatne, alebo aj jej pripojením k budove. Samostatne môže byť určujúcim prvkom záhrady s osobitnou funkciou, môže sa umiestniť vedľa miesta pre odpočinok, nad záhradné cestičky.

Tie pergoly, ktoré zakrývajú väčšiu plochu a tým určujú priestor, majú rámový charakter. Pegoly, opierajúce sa o bok budov majú efekt stĺporadia, sú vynikajúce pre vytvorenie útulnej striežky nad vchodom a súčasne chránia vnútorné miestnosti pred prílišným ohriatím. Ak rastlinstvo neposkytuje tieň v dostatočnej miere, na pergolu môžeme namontovať aj rolety. Rámové pergoly zvyčajne tvoria strešnú konštrukciu nad terasou alebo záhradou väčších rozmerov.

Nakoľko aj v prípade pergoly rozprávame o exteriéri, aj tu má značný vplyv na časovú odolnosť produktu počasie. Kvalita spoločnosti Partner-Doors je aj v tomto prípade zárukou na to, aby sme si dlhé desaťročia mohli vychutnávať možnosti, ktoré nám poskytne pergola a aby sme mohli sledovať niekoľko desaťročný rast rastlín, ktoré na nej rastú.